top of page
  • Skribentens bildAmanda Borneke

Så blir byggprocessen cirkulär

Den här artikeln ger dig en snabb överblick i de rapporter, handlingsplaner och strategier som finns inom cirkulär ekonomi utifrån specifika branscher, nationellt, europa och sist men absolut inte minst - världen.

Det finns självklart fler rapporter, det här är dem jag tycker är bäst. Om du tycker att jag har missat en rapport som är SUVERÄN tveka inte på att kommentera den nedan.


ACE - Arkitetkur för Cirkulär ekonomi

Rapporten innehåller en noga granskning av praktiska samverkansprocesser, roller, metoder för att skapa funktionella materialflöden. Sweco har tagit fram rapporten på uppdrag av Naturvårdsverket. Uppdraget har omfattat att kartlägga byggprojektprocessen och samtidigt undersöka hur BIM kan användas för att analysera och beräkna en byggnads klimatbelastning, återbrukspotential och värde utifrån ingående material. Läs hela rapporten här


Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

I denna utgåva förtydligas vikten av cirkularitet och samverkan i hela värdekedjan. Vi som nu undertecknar och står bakom riktlinjerna är representanter för alla aktörer i byggandets värdekedja. Vi ser dessa grundläggande principer som helt avgörande för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Riktlinjerna är därmed ett ställningstagande för resurseffektivitet och ger oss ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel. Skriven av arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.


Dags att bygga och riva cirkulärt

Den här rapporten visar rekommendationer till dig som är offentlig upphandlare i bygg- och rivningsprojekt. Syftet med rapporten var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Målet var att ta fram en handlingsplan med konkreta rekommendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030.


Regeringens strategi för cirkulär omställning

Denna nationella strategi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Handlingsplaner som beskriver styrmedel och åtgärder kommer senare att tas fram. Skriven av Svenska regeringens Miljödepartementet.


EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Paketet innehöll en handlingsplan med åtgärder som kommissionen avser vidta under sin mandatperiod (fram till 31 oktober 2019). Det innehöll också ett förslag om revidering av sex direktiv på avfallsområdet (avfallspaketet). Handlingsplanen innehåller initiativ för att påverka produkters hela livscykel och här finns allt material för att läsa om hur Europeiska unionen planerar att arbeta med cirkulär ekonomi framöver.


The Ellen MacArthur Foundation

Världsledande Ellen MacArthur Foundation arbetar inom utbildning och utbildning, företag & regering, insikt och analys, systeminitiativ och kommunikation för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Stiftelsen publicerar ledande inblickar i vilka möjligheter som finns med en cirkulär ekonomi. Här kan du ladda ner eller köpa alla deras böcker, rapporter och publikationer om cirkulär ekonomi. Rapporter publiceras på löpande.

Läs publikationer från The Ellen MacArthur Foundation

Tack för att du har läst den här artikeln!

Följ mig gärna i sociala medier under

@amandaborneke

110 visningar0 kommentarer

Komentáře


bottom of page