top of page
 • Skribentens bildAmanda Borneke

Guide: Omställning till en Fossilfri maskinflotta - Viktigt att tänka på

Uppdaterat: 30 dec. 2023

Vad innebär det att ställa om en maskinflotta till fossilfihet? Inkorgen bokstavlig talat kraschade med inkommande mail med frågor kring omställningen av CS Riv & Håltagning ABs maskinflotta. Vi valde att skapa det här blogginlägget för att skapa tydlighet kring konverteringar, inköpsrutiner, dokumentation, kvalitetssäkring, bränslebyten, biologiska hydrauloljor och elektriska rivningsrobotar.

Maskinflotta vinner Årets Miljöinnovatör - Läs hela artikeln här.

Bakgrund

För att CS Riv & Håltagning AB ska vara en av Sveriges ledande aktörer på rivning ser vi det som en affärskritisk investering att ställa om maskinflottan till att följa rådande regeringens riktlinjer. Att exponentiellt sänka maskinflottans klimatpåverkan är vad som krävs för att vi ska kunna bidra till att Sverige uppfyller Parisavtalet och 1,5 graders-målet.


Konventionell maskinflotta

Vi kände att vi måste börja med att förklara hur en konventionell maskinflotta är uppbyggd och hur en maskin drivs. Enkelt förklarat drivs en maskin på två sätt 1) via en motor som tankas med ett drivmedel (precis som en bil) och 2) hydraulolja som driver själva ”armen” på en maskin.


Motorkraven för en maskinmotor påminner om det som finns för personbilar som går att översätta till EURO5 och EURO6. Desto högre EURO-klassning, ju mer effektivare är motorn. För mindre maskiner t.ex. en kompaktlastare klassas motorerna enligt steg 3A, steg 3B eller steg IV. Samma sak gäller denna motorklassningen, ju högre siffra desto effektivare motor. Dessa tankas konventionellt med fossilt bränsle t.ex. diesel och drivs av fossil hydraulolja.


Elektriska motorer har inget drivmedel, utan drivs av el. Vanligtvis drivs robotarmen fortfarande på fossil hydraulolja.


Avgränsning

Vill du vara riktig petig så drivs maskiner och fordon även av vätskor och oljor i andra beståndsdelar t.ex. bromsolja. I vår omställning av maskinflottan har vi valt att fokusera på drivmedlet och hydrauloljor eftersom att det är den mest betydande miljöpåverkan. För att sätta det i förhållande kan till exempel en maskin innehålla 60 liter hydraulolja, men endast en liter bromsolja.


Maskiner med en motorkapacitet under 19 kWh har inte prioriterats då de inte anses ha en betydande miljöpåverkan (Trafikverket, 2018). Detta kan vara t.ex. handsågar eller mindre rivningsverktyg.


Viktiga händelser


2018 Samordning och inventering:

 • Gemensamma krav för entreprenader släpps – ett kravdokument från Trafikverket som förklarar hur maskinflottor ska ställas om till mellan 2018- 2045.

 • CS Riv & Håltagning Blir första rivningsentreprenören att skriva under regeringens ”Färdplanen för klimatneutral och fossilfri byggbransch”

 • Maskininventering 2018 – Alla drivmedel, motorer, oljor och maskiner inventeras.

 • CSR Västsveriges konferens 2018 – här kopplas CS ihop med forskare vid Chalmers tekniska högskola och branschfolk från Business Region Göteborg.

 • Tillsammans med forskare, branschfolk och oljeleverantörer kunde vi krossa rådande myter kring biologiskt nedbrytbara oljor och hållbara bränslen.

 • CS Riv & Håltagning AB väljs in till Byggföretagens Miljöutskottet Väst lyfta kvalitéts- och miljöfrågor på regional nivå. Amanda Borneke blir representant.

 • CS Riv & Håltagning AB väljs in i Branschorganisationen för Byggnadsberedning (BFB) för att lyfta kvalitéts- och miljöfrågor på nationell nivå. Amanda Borneke blir representant.

2019 Inköp och konvertering:

 • Nya krav för inköp och användning av maskiner och fordon, totalt 20 sidor samt färdplan till 2026 implementeras.

 • Första oljebytet sker i verkstaden hos CS Riv & Håltagning AB och misslyckas

 • Rutiner för kvalitetssäkring och oljeprov sätts

 • Andra oljebytet i verkstaden sker, kvalitetssäkras vid ett labb i Schweiz och lyckas

 • En omställningsplan skrivs för hela maskinflottan

 • CS Riv & Håltagning AB förärvs av Storskogen

 • CS Riv & Håltagning AB börjar med externa konsultuppdrag i fossilfri maskinflotta bl.a. PP Såg och Borr AB i Gävle, Betonghåltagning i Göteborg AB, Telarco AB i Kristianstad, Tunga Lyft AB i Göteborg m.fl.

2020 Utvärdering, mätning och förbättring

 • Den omställda maskinflottan bidrar till att vi CS Riv & Håltagning AB genomför projekt med hög miljöprofil t.ex. Västlänken, Liseberg, Landvatter och rivningen JärntorgetxBrogatan

 • CS Riv & håltagning AB deltar på marknadsdialog för Tysta arbetsplatser tillsammans med Göteborg Stad och Business Region Göteborg.

 • Maskinpärmar med nya miljövarudeklarationer skapas och ställs i varje maskin samt en digital kopia sparas i projektlednings-verktyget

 • Mätresultat sammanställs och denna sammanställningen skrivs

Omställning till en fossilfri maskinflotta


Drivmedel

Kompaktlastare och mindre rivningsrobotar drivs av fossilfritt (och palmoljefritt) HVO100, en slags biodiesel. Elektriska rivningsrobotar har inget bränsle utan drivs av el. För maskinerna som numera tankas med fossilfritt HVO har klimatpåverkan sänkts med 40-90% klimatpåverkan beroende på motortyp (Nestle Oil, 2014).


Våra grävmaskiner drivs av miljöklassad diesel (klass 1) och är inte fossilfritt. Idag finns inget lämpligt förnybart bränsle att driva större maskiner. Grävmaskinerna har än så länge fått en konvertering eller miljöanpassning. Ändringarna som gjorts har fortfarande sänkt maskinens totala klimatpåverkan med upp till 15 % (Kobelco, 2018).


Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor

Där finns flera olika typer av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor. De som CS Riv & Håltagning har valt att jobba med heter HETG-vätskor (hydraulisk miljö-triglycerid) som är vattenlösliga triglycerider härrörande från vegetabiliska oljor - med sojabönor, solros och raps.


Gällande omställningen till biologiska hydrauloljor var processen något mer komplex än att fylla på med ny olja och krävdes många försök för att bli framgångsrikt. Parametrar som måste tas hänsyn till för en lyckad konvertering, bland annat oljornas viskositet, temperatur, antal sköljningar samt biologisk nedbrytbarhet (och pris). Det är när dessa parametrar inte matchar med den föregående fossila hydrauloljan som där finns risk för maskinhaveri.


För att förklara komplexiteten i omställningen handlar det om att varje maskintyp har olika kapacitet och maskinens hydraulik ska klara olika temperaturer för olika maskinvarianter. Det betyder att vi inte kunde välja samma hydraulolja till alla maskiner, utan har varit tvungna att testa olika biologiska hydrauloljor beroende på maskintyp.

Allt du behöver veta om Biologiskt nedbrytbara oljor, läs vidare. (Kommer snart)

Inköpskrav till 2026

Maskiner och rivningsrobotar som ska köpas in till maskinflottan ska uppfylla Trafikverkets gemensamma miljökrav för entreprenader 2018. Kravlistan inkluderar motorstandard, hydraulik, kvalitetssäkringar, drivmedel och dokumentation samt är uppdelad i känsliga eller mer känsliga geografiska områden. Dessa konverteringar sker alltså inte i CS Rivs verkstad utan hos själva maskinleverantören. Hela kravlistan går att läsa här.


Sammanfattning

Som avslutande del har vi valt att lista ovannämnda åtgärder samt krav per maskintyp, för att lättare få en överblick över vad som krävs för att miljöanpassa en maskinflotta.


Kompaktlastare, drivs nu av fossilfritt HVO100 och biologiskt nedbrytbara hydrauloljor. Klimatpåverkan för kompaktlastarna har sänkts med 40-90 procent.


Grävmaskiner, har miljöklassad diesel 1 som drivmedel och biologiskt nedbrytbara hydraulolja för hydrauliken. Här har vi istället fokuserat på att effektivisera motor och bränsleförbrukningen, då ett fossilfritt bränsle inte finns än för stora maskiner. Klimatpåverkan har sänkts med ca 15 procent.


Elektriska rivningsrobotar, På CS Riv & Håltagning har vi valt att inte använda maskiner som har batterier utan rivningsrobotarna har sladd med direktström. Dessa maskiner tillverkas, köps in hel-elektriska från början och är inte något vi har konverterat själva i vår verkstad. Robotarmen på de elektriska rivningsrobotarna drivs av biologiskt nedbrytbara hydraulolja.


FAQ – Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna som kommer in gällande omställningen av maskinflottan. Hittar du inte din fråga? Kommentera på artikeln eller skicka ett DM här.


Är CS Riv & Håltagning ABs maskinflotta fossilfri?

Ja, majoriteten av maskinerna är konverterade, elektriska eller miljöanpassade. Vi har tre stycken grävmaskiner som har konverterats till biologisk nedbrytbar hydraulolja i sina ”armar” och en av dem har dokumenterat 15% mindre bränsleförbrukning. Det som kvarstår är att hitta ett förnybart drivmedel för grävmaskinerna, när vi har hittat det är vi en tankning ifrån att vara 100% fossilfria.


Är ert HVO100 fritt från palmolja?

Ja, nya EU-direktiv tillåter inte Nesle Oil att sälja palmoljebaserade drivmedel i Sverige. Neste Oil är fortfarande en av världens största producenter av palmolja. Av all HVO som säljs i Sverige, beräknas 15% bestå av PFAD, som inte är palmolja men en biprodukt av palmolja. Något ställer krav för att det inte ska innehålla i våra drivmedel eller oljor. 3 av 9 bensinmackar i Sverige säljer HVO100 baserad på palmolja, så det gäller att ha koll på vart vi tankar våra bilar. Det kan vi kontrollera genom att ha tankkort låsta till vissa bensinmackar och våra anställda kan inte tanka var som helst. Nu tankar vi endast på OKQ8 eller ST1, som fasade ut rå palmolja ur sina drivmedel 2015. (Granskning av Sveriges Natur, 2016).


Vilket HVO100 är bäst ur klimatsynpunkt?

Preem. Enligt granskningen som Sveriges Natur (2016) har gjort baseras deras HVO100 mestadels av svenska tallar - så kallad tallolja.


Varför välja bort bromsoljor i omställningsarbetet?

I vår omställning av maskinflottan har vi valt att fokusera på drivmedlet och hydrauloljor eftersom att det är den mest betydande miljöpåverkan. För att sätta det i förhållande kan till exempel en maskin innehålla 60 liter hydraulolja, men endast en liter bromsolja.

Vart köper ni de elektriska rivningsrobotarna?

Hur fungerar det när de elektriska maskinerna drivs av el från icke-förnybara källor?

Vi lämnar alltid önskemål om att elen på byggarbetsplatsen ska vara grön och certifierad. Ibland går inte det att garantera en grön leverans av el, så det CS Riv & Håltagning AB har gjort är att investera i en solcellspark på vårt verkstadstak. Genom vår elproduktion av solenergi som vi säljer tillbaka till nätet, bidrar vi till en grönare energimix globalt. Solcellsparken är så pass stor att fastigheten var självförsörjande under augusti och september 2020 (de installerades i juli 2020).


Hur fungerar ett partikelfilter på motorn?

Om du redan har en maskin, med en sämre motorklassning kan du istället montera på ett partikelfilter på ”avgasröret”. Det viktigaste här är att maskinen testas före och efter partikelfiltret monteras och att den får en godkänd miljövarudeklaration som visar upp minskningen i klimatpåverkan. Annars är konverteringen icke-godkänd. Deklarationen ska alltid finnas i maskinpärmen fysiskt i maskinen ute på byggarbetsplatsen.


Vem har genomfört och besiktigat konverteringarna?

CS Riv & Håltagning har gjort de flesta konverteringarna i sin egna verkstad på Ringön, Göteborg. Vi har provat att göra till exempel oljebyten i maskinproducenternas egna verkstäder, men vi hade alltid högre marginal när vi gjorde det själva. Besiktningar och kvalitetssäkringar har gjort tillsammans med forskare, oljeleverantörer och stickprovskontroller.


Vad innebär biologisk nedbrytbar och icke-toxisk?

Biologisk nedbrytning är processen för kemisk nedbrytning av organismer. De relevanta teststandarderna är OECD 301, ASTM D5864 och CEC-L-33-A-93. En lätt biologiskt nedbrytbar vätska genomgår nedbrytning mer än 80% inom 21 dagar. Ekotoxicitet är ett mått på den koncentration som krävs för att döda olika organismer under en kort tidsperiod (inom ett dygn). Att en olja är fossilfri, men även biologisk nedbrytbar och icke-toxisk, då vi spiller mycket olja när vi byter verktyg längst fram på maskin-"armarna".


Är biologiskt nedbrytbara hydrauloljor dyrare än fossila?

Ja, pris per liter är dyrare. Dock har vi sett att en biologisk hydraulolja är drygare än de fossila vilket gör att vi inte behöver fylla på lika ofta. I och med att vi valt en biologisk hydraulolja som har hög grad biologisk nedbrytbarhet behövs inte heller en miljösanering göras om det spills olja vid ett verktygsbyte, då får vår personal fokusera på att göra det de älskar mest – att riva, och slipper onödigt pappersarbete.

Om skribenten

Skribenten heter Amanda Borneke och är KMA-ledare för Storskogen-bolaget CS Riv & Håltagning AB. Vinnare av Trafikverkets pris Årets Miljöinnovatör 2020. Inlägget är inte sponsrat av aktörerna som nämns.


Jag valde att skriva det här blogginlägget för att skapa tydlighet kring omställningen av vår maskinflotta. En konvertering av en maskin ska aldrig göras utan dialog med en expert. Detta blogginlägg ska inte ses som ett recept för hur konverteringar ska göras. Med detta inlägget vill jag skapa hopp om att byggbranschen är redo för den exponentiella klimatomställning som måste göras, planeten kan inte vänta.


Håller du inte med? Eller har du frågor angående fossilfri maskinflotta? Kommentera gärna på artikeln!

345 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page