top of page

Riv Cirkulärt!

En spännande föreläsning om skifte som saknar historiskt motsvarighet.

  • 1
  • Pris varierar
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

- Dekonstruktion före demolering - Genom kunskap flyttas gränserna för vad som är möjligt. - Hur kan avfall bli en resurs? - Kan återbruk av byggmaterial och rivavfall vara lönsamt? - Vad betyder cirkuläret för arkitekten, byggaren, konstruktören och rivaren?


Kontaktuppgifter

amandaborneke@gmail.com

Björkåsgatan, Mölndal, Sverige


bottom of page