top of page
  • Skribentens bildAmanda Borneke

Krönika: Höjdpunkter från Hållbart näringsliv

Uppdaterat: 30 dec. 2023

Hållbarhetsfrågorna påverkar affären i allt större utsträckning. När vi avslutar året står klimatkapital som en "trillon-dollar industry" och enda sättet att få vara en del av den kakan är att ställa om efter hållbara affärsmodeller. I det här inlägget sammanfattar jag höjdpunkter från dagen.

Dagens industris och Aktuell Hållbarhets konferenser är bra generellt, båda ägs av Bonnier och tillhör oftast Bonnier events. Just Hållbart Näringsliv handlar om att få den senaste kunskapen om hur bolag hanterar klimat- och hållbarhetsutmaningar på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt, samtidigt som vetenskapens riktlinjer uppnås. Delar av agendan skapas utifrån resultaten i  Hållbara Bolag där svenska börsbolags hållbarhetsarbete rankas och utvärderas i samarbete med Lunds universitet.


Ledarskap i tider av förändring

Tider av omställning kräver ny typ av ledare som kan skapa engagemang, men också möta oro som uppstår när verkligheten förändras. Här sättes fokus på vad som krävs av ledarskapet när klimat - och hållbarhetsutmaningar ska hanteras på ett affärsmässig framgångsrikt sätt.

När vi får in hållbarhet i kärnverksamheten så tjänar vi också pengar - Amanda Borneke.

Här diskuterades mycket om ansvarsfördelningen: att källsortera i lunchrummet lägger mycket ansvar på medarbetarna, medan ansvar i energi-och drivmedelsförburkning ligger hos ledningsgruppen. Ansvaret för hållbarhetsarbetet ska alltid ligga i ledningsgruppen, först och främst.

Ett sätt att mäta framgångsrikt hållbarhetsarbete är att se till att man har en gemensam förståelse över hela organisationen. Alltså inget gap mellan ledningsgrupp, mellanchefer och medarbetare.

Ett sätt att visa ledarskap är att ha en "hållbarhetspunkt" t.ex. på medarbetarsamtalen eller på gruppmöten för att frågan alltid ska diskuteras. Det är du som VD som ska se till att er ledningsgrupp har rätt förutsättningar att genomföra det här arbetet.


Bästa KPI:erna - så ska vi mäta hållbarhet

Rätt fakta är en förutsättning för att ta rätt beslut, som konsument, företagare eller investerare. Idag är det dock svårt att få fram tillförlitlig hållbarhetsdata och företags KPI:er går inte att jämföra med varandra. Ett måste är att kunna mäta hållbarhet med konkreta nyckeltal för styrning och beslutsunderlag.


Det vanliga felet som görs är att sätta nyckeltal för hela koncernen t.ex. koldioxidbudgeter, det kommer inte fungera, utan vi kommer behöva olika KPI:er för olika nivåer i segmenten. Exempel på nyckeltal för en hållbar affär kan t.ex. vara funktionalitet, förbrukningslängd, inte energiförbrukning utan energieffektivisering osv. Ni som är VD kan i era balansräkningar kolla vilka som är era assets/tillgångar/resurser och agera utifrån dem.


Vanliga fällor är att förstå skillnaden mellan mått och indikatorer. En koldioxidbugdet är inte ett mått, den är en indikator. För att kunna jämföra bolag med varandra måste vi ta reda på om där finns produktionskedjor utomlands kontra svenska, hur digitaliserade verksamheterna är eller inte.

Det handlar alltså inte om vem gör bäst företag A eller företag B, utan den frågan vi ska ställa är om företag A och företag B gör sitt bästa för att uppnå sina hållbarhet.

Lobbyarbete bakom kulisserna ratas

Att kommunicera en klimatprofil och samtidigt vara ansluten till lobbyorganisationer som jobbar för att motverka klimatlagstiftning. Vem som helst kan förstå att det skapar trovärdighetsproblem. Så ser dock verkligheten ut i många bolag och inte minst för byggbranschen. Nu behöver svenska företag bli mer transparenta i hur de arbetar med påverkansarbete bakom kulisserna. Ta en funderare på vilka organisationer ni är en del av och hur de motstrider varandra.


Branschorganisationer, facket, intresseorganisationer är viktiga roller. En styrelsepost här eller aktivt medlemskap sätter agendan internationellt och viktigt att tänka på att det inte motstrider den nationella/lokala agendan.


Exponentiell klimatomställning

Vill avsluta det här inlägget med att slå ett slag för min nya favoritbok som är skriven av Rebecka Carlsson (ej sponsrad). Den visar hur vi kan stoppa klimatomställningarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag.

 

Det här är en näringslivets klimatbok, en guide för företagsledare, entreprenörer, investerare, chefer, medarbetare, konsulter och alla andra som vill vara med och utveckla framtidens hållbara företag och klimatlösningar som får stor effekt. Du hittar boken att köpa här.


Om skribenten

Amanda Borneke arbetar som Kvalitéts- och Miljöledare på Storskogen-bolaget CS Riv & Håltagning AB men är mer känd som Byggbranschens egna hållbarprofil. Nu aktuell som vinnare av Årets Miljöinnovatör av Trafikverket.

194 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page