top of page
  • Skribentens bildAmanda Borneke

Praktisk hållbarhet i byggbranschen

Vad kul att du hittat hit! Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs byggförening håller årsstämma bjuds det också på högklassigt hållbarhetsevent och SJÄLVKLART var jag plats på scen. Här kommer en sammanfattning från mitt framträdande och flertal bra-att-ha-länkar. Enjoy!

Hållbarhet i praktiken

Från krångligt till konkret. Så blir hållbarhet något greppbart när vi väljer istället väljer att formulera arbetet enligt kvalité, miljö och arbetsmiljö (KMA). Jag har gjort det till en expertis att förmedla KMA för tung industri och här är mina bästa tips för att praktiskt arbeta med KMA i byggbranschen.


Miljö

Det här arbetet syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan. För att göra det måste vi fokusera på de mest betydande miljöaspekterna för byggbranschen vilket oftast är avfallshanteringen och bränsleförbrukningen --> här kan byggbranschen jobba för att främja återbruk av bygg- och rivningsavfall samt använda maskiner som är fossilfria eller elektriska.


Exempel:

- Sortera ut trä, betong, tegel, klinker, keramik, sten, metall, glas, plast, och gips för återvinning gällande bygg- och rivningsavfall (alltså följa rådande lagstiftning)

- Sortera ut byggvaror som dörrar, fönster, glaspartier och trappor för att återanvändas.

- Tanka palmoljefritt HVO i arbetsmaskiner

- Använd biologisk nedbrytbar hydraulolja

- Använd rivningsrobotar som är elektriska

- Mät er miljöpåverkan årligen


Lästips:


Arbetsmiljö

Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen. Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Här hittar du nödvändiga utbildningar och informationsmaterial anpassat för ditt företag.


Exempel:

- Bistå byggarbetare med rätt skyddsutrustning

- Kontrollera utrustning enligt kända intervall

- Bistå med friskvård och företagshälsovård till era medarbetare

- Bilda en skyddsombudskommitée

- Genomför regelbundna skyddsronder, både innanför och utanför stängslet

- Gör en medarbetarenkät årligen

- Gör en kemikalieinventering årligen


Lästips:


Kvalitet

Kvalitétsarbetet handlar framförallt hur en verksamhet styr och mäter sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Kvalitetsarbete kan sammanfattas som det arbete som säkerställer och ökar verksamhetens kund- och intressentnytta.


Exempel:

- Kartlägg verksamhetens organisation med tydliga ansvarsroller

- Lista era styrande dokument, rutiner och instruktioner (styrdokument)

- Genomför riskanalyser innan varje jobb

- Gör en egenkontroll vid varje utfört arbete

- Gör en rutin för hur era styrdokument uppdateras alt. arkiveras

- Skapa en kompetensdatabas och utbildningskrav för era anställda

- Gör en lagefterlevnadskontroll årligen

- Avvikelse- och tillbudshantering på verksamheten

- Lednings genomgång

- Gör en kundenkät årligen


Lästips

- Förebygg risker på arbetsplatsen, Arbetsmiljöverket


Tack för att du läst det här inlägget!

Följ mig gärna i sociala medier under

@amandaborneke

94 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page