top of page
 • Skribentens bildAmanda Borneke

Hållbarhet och 5G hör ihop

Uppdaterat: 4 nov. 2020

Språnget mot framtidens affär är på sista steget. Den fortsatta utvecklingen och transformationen till ett mer uppkopplat och digitaliserat samhälle ställer krav på ett mer kraftfullt, snabbt och stabilt nät. 5G har varit på gång under ett antal år, men nu blir det verklighet. Samtidigt måste Sveriges hållbarhetsarbete exponentiellt öka för att vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.


Det här inlägget är som en transkribering kring de diskussioner som vi, Amanda Borneke och Elin Gustavson, hade inför vårt deltagande på Dagens industris (DI) nya konferens - 5G 2020.

Diskussionen är fyllt med guldkorn och ger dig en inblick i hur hållbarhet kan kopplas till det nya nätet. Vi hoppas du gillar vår krönika!

Stockholm är varmare än vanligt för en novembermorgon. Hösten har precis slagit Kungsträdgården, löven skimrar i ett rött och gult spektrum. Några gator bort, på Södra Blasieholmshamnen 8, förbereds Dagens industris konferens - 5G 2020. Här ska vi gästa som Sveriges främsta hållbarhetsexperter och representera Generation Zs förväntningar på den nya tekniken. Vi sätter oss i den pampiga lobbyn på Grand hotell för att invänta vår tur på scen. Vi har beställt varsin varm dryck, Elin tog kaffe och Amanda en kopp med nybryggt ingefära-te. Vi öppnar e-mailet från moderatorn Pontus Herin och läser igenom diskussionsunderlaget för dagens panel.


5G och hållbarhet

- Det finns definitivt en förväntan om att 5G ska bidra till att lösa många av de hållbarhetsutmaningar vi står inför, menar Elin. Vi ska dock komma ihåg att 5G inte har något egenvärde i sig, den måste fyllas med innehåll för att kunna tillföra lösningar såsom digital infrastruktur med större kapacitet och tillförlitlighet. Här ställer unga generellt högre krav och vill se riktig förändring. Generation Z och Millenials är en värderingsdriven generation som vill se substans bakom löften och framtidsvisioner.

"Digitaliseringen har inget egenvärde, den måste fyllas med innehåll" - Elin Gustavson

Amanda lägger till att den kommer ha störst nytta för byggsektorn.


- Vi ska komma ihåg att byggbranschen är den mest korrupta, samtidigt som det är den minst digitaliserade, branschen i Sverige just nu, säger hon med en tyngd i rösten.

Amanda förklarar att hållbarhetsvärlden är som en såpbubbla. Den är transparant, vi vet vilka trender som händer samt vilka politiker som är representanter. Byggsektorn är mer som en metallkula, allmänheten har väldigt lite insyn om vad som händer i branschen. Där är inte lika tydligt vilka trender som råder eller vilka politiker som ska leda frågorna. En digitalisering för byggbranschen är inte en nytta - utan en nödvändighet - för att vi ska kunna anta hållbarhetsutmaningen.

Staden

Vad betyder 5G för unga och den smarta staden? frågar Amanda och tittar nyfiket på Elin. Hon tar en klunk kaffe och börjar med att förklara innebörden av en smart stad.

- Med det menar vi att i den smarta staden med uppkopplade bussar och soptunnor kommer vi att se en mer optimerad stad som hjälper oss att leva en hållbar och förbättrad vardag, börjar Elin. I den smarta staden är de hållbara valen redan förvalda och på så sätt kan vi se en ansvarsförskjutning med mindre ansvar på individen och ökad skyldighet tilldelat staden. Det hoppas vi kunna minska den klimatångest som många unga bär på idag.


- Den uppkopplade staden kommer att leda till mer avkopplade invånare, säger Amanda med ett nöjt leende.

"Den uppkopplade staden kommer att leda till mer avkopplade invånare" - Amanda Borneke

- Exakt! utbrister Elin. På så sätt kan vi minska den klimatångest många unga bär på idag. Med en uppkopplad stad finns en förväntan om att vi kan använda planetens resurser på ett optimalt sätt. Där blir en förskjutning i ansvar från individen till staden.


Industrin

Elin läser nästa fråga från Ponuts medan Amanda njuter av sitt ingefära-te.

- Hur kan industrin bli mer hållbar med 5G? Inom vilka områden är viktigast? Maskinparken kan förses med uppkopplade sensorer för att förenkla underhåll etc.. vad tror du? säger Elin frågande och tittar på Amanda. Amanda blir tyst en stund. Hon sväljer hårt en gång till innan hon svarar.


- Det som jag tycker inte nämnts idag alls är spårbarhet, säger Amanda kritiskt. I en bransch som präglas korruption är digitalisering och 5G ett sätt för att öka spårbarheten i branschen. T.ex. just nu är de flesta avfallkvittona fortfarande i papper vilket gör det lätt att fuska. Avfall försvinner och säljs om flera gånger mellan täkterna utan att det går att spåra vart avfallet slutligen hamnar. Amanda drar en parallell till Expressens nyliga avslöjande om att återvinningsföretaget NMT misstänks ha låtit bli att återvinna sopor, och i stället transporterat stora mängder byggavfall mellan minst sex sopstationer runtom i landet.

- Jag förutspår att byggbranschen kommer 5G göra att vi kommer kunna spåra avfallet och därmed få en annan översyn, avslutar Amanda hoppfullt.

"Välkommen till framtidens fabriker där vi gett maskiner möjlighet att kommunicera med oss" - Amanda Borneke

Gällande maskinerna så kan vi förvänta oss se "framtidens fabriker” mer snart än vi tror. Med 5G ger vi maskinerna möjlighet att kommunicera med oss och berätta för vad de behöver. Här går vi också från att spåra produktionen och det kommer gå att spåra personalens välbefinnande. Forbes pratar om det här som en massiv maskin-kommunikativ satsning.

- Där finns också 5G-tekniken URLLC (Ultra-reliable low-latency communication) som är en riktig game-changer. Det här är en teknologi som är ett utmärkt komplement för maskiner som vi inte kan ställa om till hållbara, den typen av maskiner kommer vi kunna fjärrstyra på distans utan att våra medarbetare utsätts för avgaser, asbest, PCB med mera, förklarar Amanda exalterat.


Konsumentbeteende

I framtiden kommer vi ha ett nytt sätt att konsumera på där den nya generationen köper tjänster istället för produkter. Tankar? Är detta hållbart? Hur driver 5G tekniken på denna trend? Amanda läser frågan från Pontus och kliar sig i huvudet. Elin tar ton.


- Med 5G vill man hitta en cirkulärt perspektiv där data och delande är i fokus. I det fallet blir 5G-teknik en möjliggörare för en cirkulär livsstil. Den nya konsumenten och framförallt unga, har andra värderingar. Vi vill hellre dela, låna eller hyra, berättar Elin.


- Aha! Då är jag med, säger Amanda. Samverkanskraft före konkurrenskraft där den cirkulära affären är i centrum. I det fallet går vi ifrån att vara konsumenter till att vara cirkulenter. Ett koncept jag fått till mig av generaldirektör Alexandra Davidsson för Medveten konsumtion. Jag blev kär i begreppet direkt och har använt det frekvent sedan hon myntade det för mig i Almedalen redan 2018. Cirkulent är ett ord som låser upp hållbara beteenden för mig, helt plötsligt vet jag exakt hur jag ska konsumera för att det ska vara mer hållbart. För byggbranschen gör det att vi blir mer intresserade av ämnen som: design för dekonstruktion, återbruk av bygg- och rivningsavfall, hyrtjänster för verktyg, mobila maskinparker där det inte är ett företag som äger maskinerna utan alla delar med sig av konverterade och hållbara maskiner...

"Vi går från att vara konsumenter, till att bli cirkulenter" - Amanda Borneke

- Intressant! När du säger det så kommer jag och tänka på något från min praktik hos Telia, säger Elin. Hon berättar att utvecklingen av Sakernas internet (Internet of Things, IoT) kommer att leda till innovationer som accelererar trenden kring cirkulära tjänster. De flesta företag idag är inte intresserade av att designa produkter som kan användas under lång tid, återanvändas eller till och med repareras. I framtiden kommer människor att förvänta sig att alla saker ska utformas för en cirkulär livsstil. Det kan låta enkelt, men det är absolut extraordinärt om inte revolutionärt. I framtiden kommer alltså ägande som koncept inte längre att ha värde, avslutar Elin.


Mer än hållbarhet

Den sista frågan från Pontus lyder: Social hållbarhet, ekonomi etc. På vilket sätt kan 5G bidra här? Vad är viktigast här?


- Här skulle jag vilja återkoppla till något väldigt smart du sa i början Elin, inleder Amanda och ställer ner koppen med Ingefära-te. Där finns inget te-vatten, men den kryddiga ingefäradoften hänger kvar runt bordet. Du sa tidigare att digitaliseringen har inget egenvärde, den måste fyllas med innehåll, fortsätter Amanda medan hon häller upp nytt tevatten.

- Det betyder att om 5G ska fyllas med innehåll från hur byggbranschen ser ut idag, så kommer 5G fyllas med korruption, kriminalitet och ett modernt slaveri-system. Det låter oroväckande, säger Amanda och tar en ny klunk te.


- Stämmer, säger Elin. 5G har ju även en debatten kring integritet, etik och dataanvänding. I de stora sjöar av data, som kommer att fyllas med hjälp av 5G-nätet, blir det enkelt för aktörer att fiska ur data om säkerheten inte är på plats, berättar Elin.

"På samma sätt som råolja var förr, kommer data vara framtidens resurs att slåss om" - Elin Gustavsson

Elin fortsätter med att förklara att det är ett socialt dilemma, ta tvisterna om tik-tok som exempel. Där lyfts diskussionen kring datasäkerhet, integritet men även om socialt ansvar. På samma sätt som råolja var förr, kommer data vara framtidens resurs att slåss om. Den största farhågan är att det är teknikjättar som äger data, inte stater. Elin drar en parallell till skandalen kring Cambridge Analytica som hände 2018 som blev ett tydligt uppvaknande för konsumenters mönster på sociala medier.


Hopp om framtiden

5G började i stora drag att rullas ut i slutet av 2019 och under 2020 sker det stora genombrottet. Här kommer en avslutande sammanfattning från vår diskussion.

 • Sveriges hållbarhetsarbete exponentiellt öka för att vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet

 • Generation Z och Millenials är en värderingsdriven generation

 • 5G har inte ett egenvärde i sig, den måste fyllas med innehåll för att kunna tillföra lösningar

 • I en uppkopplad stad får vi avkopplade individer

 • En digitalisering för byggbranschen är inte en nytta - utan en nödvändighet

 • Med 5G ger vi maskinerna möjlighet att kommunicera med oss

 • Samverkanskraft före konkurrenskraft

 • Konsumenter blir cirkulenter

 • Het debatt kring integritet, säkerhet och ansvar

 • Som råolja var förr, kommer data vara framtidens resurs att slåss om

Med tillgång till kraftfulla nästa generations nätverk som möjliggör smarta sensorer och andra avancerade verktyg kommer vanliga människor inte bara att dra nytta av fördelarna med miljömässig hållbarhet, de kan hjälpa till att få dem att hända. Oavsett om det handlar om att samla in data för att rapportera om miljöhot i realtid eller att skapa en baslinje för att sätta nya energieffektivitetsmål, kan vanliga människor utnyttja kraften i data för en bättre, renare värld.


Tack för att du läst vår krönika!

Kommentera gärna inlägget eller lägg till oss här på Linkedin. För att lära dig mer om 5G kolla in DIs konferens 5G 2020.


Om skribenterna

Amanda arbetar som Kvalitéts- och miljöledare hos Storskogen-bolaget CS Riv & Håltagning AB - men är mer känd som Byggbranschens egna hållbarprofil. Hon är Sveriges främsta hållbarhetsexpert om rivning, fossilfri maskinflotta och återbruk. Flerfaldigt prisbelönad för sitt arbete att ställa om byggsektorn. Nu nominerad till Stora talarpriset 2020 tillsammans med Anders Tegnell, Greta Thunberg och Björn Lindeblad.


Följ gärna henne på instagram eller Linkedin under @amandaborneke.


Elin läser Sveriges första tvååriga masterprogram inom hållbart företagande vid Örebro Universitet. Under sista terminen gör hon en praktik på Telias hållbarhetsavdelning där hon bidrar med sin specialistkompetens och driver projekt inom mänskliga rättigheter. Elin vill utmana företag att tänka nytt, “jag tror att utökade samarbeten med fokus på hållbara affärsmöjligheter är nyckeln till att nå FN:s mål inom hållbar utveckling”.

Följ gärna hennes på LinkedIn under @elingustavson

165 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page