top of page
  • Skribentens bildAmanda Borneke

Byggbranschens främsta influencers 2020

Den här listan skapades för att visa en ny typ av ledare i byggbranschen som frodats fram det senaste åren. De är unga, motiverade och en fena på sociala medier. Framförallt deras förmedling och starka personliga varumärke gör att de sticker ut från mängden. Vi vill härmed på ett enkelt sätt förklara vad vi alla jobbar med, vilka uppdrag vi söker och vilka som är våra primära målgrupper.


Listan skapades på initiativ av mig, Amanda Borneke, men varje bygginfluencer har skrivit sina egna presentationer. Jag har noga valt olika profiler från olika delar av byggsektorn - allt från rivning till fastighetsförvaltning, från tech till styrelserum. Jag har även tagit hänsyn till intersektionalitet (ålder, kön, etnicitet) för att visa perspektivtäthet. I listan hittar ni en klimataktivist, integrationist, plåtslagare, ingenjör, fackrepresentant, intiativtagare, grundare och programledare.


Här är Byggbranscehns främsta influencers 2020!


Amanda Borneke - Byggbranschens egna hållbarprofil

"Om inte vi leder utvecklingen, vem ska göra det då?"

Hon arbetar som Kvalitéts- och miljöledare hos Storskogen-bolaget CS Riv & Håltagning

AB, men är mer känd för att rita om rivningsbranschen. Amanda är ute i kärnverksamheten och kallar sitt dagliga arbete för "hur vi får människor att brinna för något de egentligen struntar i". Amanda är en ung, kraftfull, kompetent, besjälad och modig framtidsmotivatör, som driver hållbar samhällstransformation via sina styrelseposter hos Byggföretagens Miljöutskott Väst och Branschorganisationen för Byggnadsberedning. Hon är Sveriges främsta hållbarhetsexpert om rivning, fossilfri maskinflotta och återbruk. Vinnare av Årets Miljöinnovatör, Årets Miljöpris och Årets Miljöinfluencer topp 4 och Hållbarhetstalang under 33 år.

Uppdrag som söks: konsult, föreläsare, moderator, inspiratör, podcastgäst


Primär målgrupp: Rivare, håltagare, sanerare, arkitekter, kommuner och byggherrar


Charbel Gabro - Integrationisten

"En resa där ingen lämnas oberörd"

Charbel Gabro är den prisbelönte talaren som har skakat om och berört Sverige på djupet med sin sällsynta scen närvaro genom lekfulla och provokativa föreställningar. Med stöd av forskning, sin egen erfarenhet av kulturkrockar samt arbete med människor på flykt i Sverige och på Lesbos, ger Charbel ett minne för livet för sin publik. När han lyfter frågan om interkulturell förståelsen och kommunikationen får åhörarna en ”aha” upplevelse och kan direkt applicera kunskapen till deras verksamhet vid bemötandet av människor från andra kulturer. Med oss får vi inte bara insikt – utan också ett minnesvärt kunskapslyft och många skratt. Vinnare av Stora Talarpriset 2019, Årets talare – Genombrott 2018 och Narrenpriset 2018.

Uppdrag som söks: föreläsare, inspiratör, podcastgäst, TV-gäst,


Primär målgrupp: Näringsliv, myndighet, skolor, nyanlända och ungdomar


Robin Rushdi Al-sálehi - Hållbarhetsförvaltaren

"Den hållbara byggnaden är den som inte behöver byggas"

Robin Rushdi Al-sálehi, grundare av proptech plattformen Vakansa skyr inga medel för att ifrågasätta bygg- och fastighetsbranschens ohållbara exploatering av människor, djur och natur. Han menar på att den mest hållbara byggnad är den som aldrig behöver byggas och att det idag inte finns några hållbara nybyggnationer. Vakansas visionen är att främja en hållbar stadsutveckling där lokalbehovet möts utan att tillskapa några nya kvadratmeter. Detta genom att underlätta för samnyttjande av lokaler. Även återkommande krönikör på Fastighetsnytt.

Uppdrag som söks: Föreläsningar, panel-/rundabordssamtal, rådgivande roller i fastighetsbolag och styrelseuppdrag


Primär målgrupp: Bygg- och fastighetsbranschen.


Charlie Klang - Genusarbetaren

"Ett arbete som ska gynna alla"

Han är snickaren som blev genusvetare. Arbetsplatsolyckor, psykisk ohälsa, slarv, ineffektivitet, sexism och rasism - det är bara några av de många konsekvenser som Charlie kopplar till machokultur. Genom spännande och inspirerande samtal om genus, maskulinitet och machokultur synliggör han de förändringar som behöver ske i byggbranschens kanske största och nödvändigaste utmaning hittills - att bli jämställd. Ett arbete som gynnar alla. Uppdrag som söks: Föreläsning, workshops


Primär målgrupp: Byggföretag, yrkesskolor och andra mansdominerade yrken.

Nicolas Waern – Byggnadsviskaren

”Får byggnader att prata med människor”

Vill du eller någon du vet ha hjälp med att ta bättre beslut baserat på var världen är på väg? Då är Nicolas Waern rätt person! Han hjälper andra att förstå var världen är på väg i stort och hur företag kan använda sig av modern teknik för att nå strategiska mål så snabbt, effektivt och framtidssäkert som möjligt. Han är mentor åt start-ups, driver en podcast/newsletter, är med i initiativ som hjälper beslutsfattare inom bl.a. totalentreprenad, BIM-sfären, VDs på teknik bolag, förvaltare och digitaliseringsstrateger för smartare stadsutveckling.


Uppdrag som söks: Nicolas vill hjälpa beslutsfattare att förstå var världen är på väg, och hur de ska kunna ta sig dit från den verklighet som de befinner sig i. Uppstartsmöte 1,5h, var världen är på väg. Kontinuerlig strategiskt bollplank, 1 timme i veckan. Även, moderator, podcastgäst, innovationsstrateg.

Primär målgrupp: Alla som har något med fastighetsbranschen att göra, beslutsfattare inom stadsbyggnation, byggbranschen, teknikföretag som vill förstå fastighetsbranschen, FM, Teknisk förvaltning.


Jessica Löfström - Socialt hållbart bygganande

"Hjälper allmännyttan att handla upp vita byggtjänster"

Jessica Löfström är en entreprenör som har drivit företag inom alltifrån souvenirimport och konsthantverk till viltkött. Med sitt företag ExpanderaMera har hon mot alla odds skapat det första bemanningsföretaget inom byggbranschen. Jessica har varit en pionjär som uppfostrat och lärt hela byggbranschen om bemanning, rekrytering och affärsetik. Nu aktuell med det nya bolaget Ansvar som ska stoppa arbetslivskriminaliteten i byggsektorn och hjälpa allmännyttan att handla upp vita byggtjänster.


Uppdrag som söks: Förmedling bemanning och rekrytering, Föreläsare, Debattör

Primär målgrupp: Allmännyttan, byggherrar, beställare, beslutsfattare inom stadsbyggnation


Mustafa Sherif – Smart Cities

" Jag vill skapa berättelser om en levande stad"

Han arbetar hos AFRY i Stockholm som stadsplanerare och stadsutvecklare med fokus på social hållbarhet. Mustafa är en modig och kreativ lagspelare som brinner för innovativt tänkande och arbetar med att hitta nya strategier/modeller för att skapa smartare och mer levande städer för människor. Hans största intresse är inom att skapa/driva kreativa processer och storytelling i form av dialoger och visualisering.

Mustafa är grundaren till den internationella podcast (Urbanistica Podcast) som handlar om hur skapar vi smarta och levande städer.

Uppdrag som söks: konsult, föreläsare, moderator


Primär målgrupp: Arkitekter och planerare från båda privata och offentliga sektorer. Arkitektur och samhällsplanering studenter.


Emmalena – Arbetsmiljö och ledarskapskultur

"Vill påverka medarbetarna på golvet upp till högsta ledning"

Emmalena arbetar som byggchef och projektledare på Plåtslageri 1 i Göteborg AB. Plåten som hon jobbat med i 10 års tid ligger henne mycket varmt om hjärtat. Emmalena hjälper företag att utvecklas inom trivsel, struktur, rutiner, säkerhet samt att se alla medarbetarna på golvet upp till högsta ledarna. Unga som gamla, kvinnor som män, alla är vi lika värda och borde lyfta upp varandra. Hon har även börjat besöka skolor och fångar dom yngsta av oss. Emmalena har många fina samarbeten framöver och vi kommer se ännu mer av henne, även att hon vill komma ut och prata i byggbodarna är en så fin inspiration.


Uppdrag som söks: Konsult, utbildare, föreläsare, poddgäst och inspiratör.


Primär målgrupp: Byggföretag, skolor, kommuner, fackförbund, utbildare och profiler


Adam Mohammadi – 3D-modeller för en smart byggprocess

"Fixar rätt info till rätt person vid rätt tillfälle"

Idag arbetar jag sedan tre år tillbaka som BIM-ledare på JM AB i Stockholm. JM är tidigt ute i Sverige, från den privata sektorn, med att kravställa BIM. Det var det som lockade mig till JM vid rekrytering. Mitt arbete går ut på att säkerställa att projekt följer JM:s BIM-anvisningar. Jag samordnar informationsflöden – rätt info till rätt person vid rätt tillfälle – under hela byggprocessen, från programhandling till förvaltning. Konceptet bygger på att arbeta modellbaserat vid alla skeden. Vid sidan av ordinarie arbete på JM så driver jag även BIMpodden, en podcast om BIM.

Mitt mål är att applicera konceptet BIM som verktyg för att utveckla morgondagens samhälle.


Uppdrag som söks: Gäster till BIM-podden


Primär målgrupp: Byggsektorn, BIM, Profiler


Amanda Eklund - Samhällsbyggnadskvinna

"Vill ha action för jämställdhet- och inkluderingsfrågor"

I sin vardag arbetar Amanda som arbetsledare på Serneke men hon är mer känd genom sin podcast “Samhällsbyggnadskvinnor” där hon lyfter fram förebilder och goda exempel i byggbranschen. Amanda är en handlingskraftig, energisk, strategisk och orädd kvinna med en stark vilja och fokus på att öka kunskap och medvetenhet hos beslutfattare samt ledande personer. Genom sina sociala medier vill Amanda inspirera fler till att våga utmana samhällets normer som annars begränsar oss för att skapa en mer inkluderande samhälle. Amanda är certifierad normingenjör via AddGender, nominerad till Årets Jämställdhetspris 2019 samt inkluderingsexpert för Advisory Board för Byggmässan 2021.

Uppdrag som söks: podcastgäster, konsult, föreläsare, moderator


Primär målgrupp: kvinnor och män i byggbranschen, byggherrar, entreprenörer, leverantörer, föreningar, skolorSandra Mobaraki – Sveriges första Bygginspiratör

"Vill förändra synen på byggbranschen"

Sandra (Byggsandra) har tagit sig an rollen som Sveriges första bygginspiratör där hennes mål är att inspirera fler kvinnor till byggbranschen samtidigt som hon förändrar synen på byggbranschen. Hon använder kommunikation och storytelling i sitt arbete, där hon bygger varumärke och stärker branschens status utåt. Hon är även grundare till ett av byggbranschens snabbaste växande nätverk ”byggbranschenskvinnor” som har etablerats i Stockholm, Göteborg och Malmö som samlat över 400 kvinnor.

Uppdrag som söks: rådgivare inom kommunikation/varumärkesbyggande, samarbeten som avser nätverket byggbranschenskvinnor samt föreläsare.

Primär målgrupp: Byggföretag, branschorganisationer, politiker och alla som brinner för jämställdhet .

Mer om listan

För att värdera varje sociala medie-kanal så har jag använt mig av Phlax, ett verktyg som sammanställer ett kontos gillningar, kommentarer, delningar, räckvidd etc. - kontonas så kallade Engagment Rate (ER). För att avgöra om varje konto ligger över medelvärdet har jag använt mig av Influencers Of Sweden samt Phlax's statistik för microinfluencers (antal följare mellan 1000-5000).

GDPR

Genom att ovannämnda i listan har skickat sina egna bilder och texter till hemsidan, har de även godkänt att vi använder bilderna/texten till detta sammanhang. Om någon av ovannämnda vill dra tillbaka sitt GDPR-samtycke går det att göra när som helst via mail.


Tack för att du läst artikeln!

Har du synpunkter eller vill stå med på listan 2021? Kommentera nedan eller hör av dig.

2 442 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page